Checklist ondernemersplan en financieringsaanvraag

Checklist ondernemersplan en financieringsaanvraag

Ondernemersplan

Als je als ondernemer een financieringsaanvraag indient moet daar ook een ondernemersplan bijgevoegd zijn. In het ondernemersplan moet je de navolgende zaken uitgewerkt hebben.

Over de ondernemer

 • Een heldere presentatie van jou als ondernemer, jouw achtergrond en ervaring
 • Een heldere omschrijving van jouw kernactiviteiten
 • Het doel dat jij als ondernemer de komende drie tot vijf jaar wil bereiken

 

Over de onderneming

 • Het onderscheidend vermogen van jouw onderneming
 • De producten of diensten die jij als ondernemer levert
 • Marktgegevens, trends en ontwikkelingen in de branche
 • Een concurrentieanalyse
 • De marketing- en salesaanpak
 • De aanwezige risico’s en maatregelen die jij als ondernemer neemt om die te mitigeren
 • Omzetprognose inclusief onderbouwing

 

Over de financiële paragraaf

 • Balans voor en na kredietverstrekking
 • Exploitatiebegroting
 • Toelichting kosten exploitatie
 • Kasstroomoverzicht
 • Privébegroting (ondernemer of DGA)

Financieringsaanvraag

Jouw uitgewerkte ondernemersplan kun je gebruiken ter onderbouwing van jouw financieringsaanvraag. Als je een financieringsaanvraag indient moet je daar nog de volgende zaken aan toevoegen.

 •  Het ondernemersplan
 • Uittreksel KvK (maximaal 1 maand oud)
 • Relevante persoonlijke gegevens – de C.V. -van de ondernemer(s)
 • Statuten B.V. of N.V.
 • V.O.F. of maatschapsakte
 • Jaarcijfers opgesteld door een accountantskantoor of administratiekantoor bij voorkeur via SBR
 • Onderbouwing financieringsbehoefte en investeringen
 • Prognose: Positief, gemiddeld en negatief scenario. Bij voorkeur opgesteld door een accountants- of administratiekantoor 

 

Tip: Voeg zo nodig het Kredietpaspoort toe.